<< Terug naar archief

Reactie v.v. Tiendeveen op persberichten v.v. Noordscheschut

Hieronder volgt de reactie van VV Tiendeveen op de persberichten van v.v. Noordscheschut. Voor de volledigheid plaatsen we de gehele brief die wij ontvangen hebben van v.v. Noordscheschut. Vanwege privacy redenen laten we de passages waarin namen genoemd zijn achterwege. Tiendeveen betreurt het dat wij dit zo moeten doen.

Geacht bestuur v.v. Noordscheschut,

Donderdagavond 2 juni werd onze voorzitter gebeld door de secretaris van u, met de mededeling dat Noordscheschut wil stoppen met het samenwerkingsverband tussen de jeugdafdelingen. Door onze voorzitter gemeld dat hij dit soort aangelegenheden niet telefonisch gaat bespreken en het verzoek gedaan om een mailtje te sturen met daarin een voorstel voor data om dit  punt te bespreken.

Vrijdagmorgen onderstaande mail ontvangen met daarin de mededeling  van  Noordscheschut, maar geen voorstel voor data om te overleggen. Dit is later gedaan door een van onze bestuursleden met een bestuurslid van Noordscheschut.

Op zich vinden wij dit al een vreemde zaak. Er wordt iets gemeld, we vragen om overleg en krijgen een mededeling terug. Was het hierbij gebleven en had dit gediend als basisargument voor het overleg tussen Tiendeveen en Noordscheschut, dan hadden wij daar nog begrip voor. Helaas blijkt dat het onderstaande, in een gelukkig iets gewijzigde vorm, ook op de website van Noordscheschut stond en tevens op de facebookpagina. Dit is gedaan door bestuursleden van Noordscheschut. Door derden is dit opgepikt en ook op de site van Regio Hoogeveen geplaatst, maar dat is hun goed recht, het was door Noordscheschut al openbaar gemaakt.

Daarmee was het geplande overleg op dinsdagavond 7 juni eigenlijk al overbodig, want uw besluit was al eenzijdig genomen. In een samenwerkingsverband ga je samen met elkaar om, zowel in de goede tijden als ook in de slechte tijden. Als blijkt dat er teveel wrijving komt in een samenwerking dan besluit je ook gezamenlijk, na het horen van elkaars argumenten, of je doorgaat of stopt en brengt dan dit naar buiten toe om dit te rechtvaardigen naar elkaars  (jeugd) leden en ouders. Dit is ons helaas op 7 juni ontnomen. Inhoudelijk gaan wij niet verder in op het gesprek van 7 juni, wel geven wij onze visie op de door u genoemde punten. u kunt dit terugvinden onderaan uw redenen.

Tevens melden wij, dat we dit bericht, in weliswaar beknopte vorm ook gaan publiceren op de bekende media, zodat iedereen het bericht van twee kanten kan lezen en daar zijn eigen mening kan vormen over de beëindiging van het samenwerkingsverband.

N.a.v. mijn telefoongesprek van gisteravond met de voorzitter het volgende:

Na 7 seizoenen zal de v.v. Noordscheschut het samenwerkingsverband  tussen de jeugdafdelingen van de v.v. Noordscheschut en de v.v. Tiendeveen m.i.v. 1-7-2016 gaan beëindigen.

Redenen hiervoor zijn:

1. Nut/noodzaak is niet meer aanwezig voor de v.v. Noordscheschut: we hebben op dit moment voldoende jeugdspelers in onze eigen jeugdafdeling om voor iedere categorie minimaal 2 elftallen te kunnen formeren. Het beperkte aantal jeugdspelers wat v.v. Tiendeveen nu nog inbrengt via het samenwerkingsverband is hiervoor niet meer nodig om tot voldoende spelers te komen bij onze jeugdelftallen en rechtvaardigt de term “samenwerkingsverband” ook meer nauwelijks.

Reactie Tiendeveen:

U heeft gelijk, 7 jaar geleden was aan beide kanten de noodzaak om te gaan samenwerken. Noordscheschut kon op deze manier voor iedere categorie minimaal 2 elftallen formeren en de jeugd van  Tiendeveen kon blijven voetballen. Het is vrij logisch, dat als jezelf voldoende jeugdspelers hebt en de aanwas van je partner even wat minder wordt,  je dan de aanvulling niet meer nodig bent van je kleinere partner en hun voor een voldongen feit zet.

2. Als verenigingen onderling hebben we afgesproken dat een jeugdspeler van de v.v. Tiendeveen, die eenmaal bij de v.v. Noordscheschut via het samenwerkingsverband gestart is, de jeugdopleiding bij v.v. Noordscheschut (dus tem de A-junioren) volledig zou gaan afmaken.  Kortom: de afspraak die we bij de start van de samenwerking hebben afgesproken (als basis voor een goede samenwerking) wordt van jullie kant gebroken. Dit geeft ons weinig vertrouwen in een verder goed vervolg van het huidige samenwerkingsverband in het nakomen van afspraken.

Reactie Tiendeveen:

Zoals bij elke vereniging komt het voor dat talenten op een vroege leeftijd de overstap maken van junioren naar senioren. Een fenomeen wat ook bekend is bij Noordscheschut. Het gaat dus om het feit dat talenten wel eens eerder de overstap maken naar de senioren en niet de jeugdopleiding afmaken en wij staan dat niet in de weg. Afgelopen seizoen is regelmatig gebruik gemaakt door Noordscheschut van junioren om seniorenelftallen te laten voetballen. Wij vinden de argumentatie dus niet geheel correct.  Als u had aangegeven dat de communicatie hierover beter had gekund, dan had u een punt gehad.

3. Daarnaast benaderd jullie hoofdtrainer de laatste jaren steeds jeugdspelers / jeugdige spelers van de v.v. Noordscheschut om te komen voetballen bij de v.v. Tiendeveen. Dit vinden we niet passen in het kader van het onderlinge samenwerkingsverband wat we de laatste jaren hebben gehad. Ondanks dat we dit punt al enkele keren hebben genoemd vinden we dit nog steeds niet passen. Hierin blijft jullie hoofdtrainer halsstarrig (blijkbaar met instemming van het hoofdbestuur) onze jeugdspelers pro-actief benaderen. In deze wijze van handelen van de v.v. Tiendeveen zijn we dan ook zeer teleurgesteld en biedt ons geen vertrouwen op wijziging van jullie beleid hierin in de toekomst.

Reactie Tiendeveen:

Op dit punt kan elke vereniging in Hoogeveen, Nederland zich wel melden. Dit is helaas inherent aan de huidige voetbalcultuur en de beleving van jeugd. Al jaren vertrekken er spelers van Tiendeveen naar de grotere clubs in Hoogeveen, en dus ook naar Noordscheschut, om zich te bewijzen op een hoger nivo. Heeft een bestuurslid van Noordscheschut niet onlangs met succes een jeugdige speler van Tiendeveen benaderd om de overstap te maken! Wij als bestuur van Tiendeveen, leggen deze spelers geen strobreed in de weg en hopen dat ze later terugkeren bij Tiendeveen.  Een aantal jeugdspelers zijn inderdaad eerder teruggekomen of gestopt, de redenen zijn bij u bekend. De kritiek die u uit richting onze hoofdtrainer, jaren met succes gevoetbald in de eerste selectie van Noordscheschut, lijkt een beetje rancuneus.

Het doet ons een beetje denken aan de bekende regel uit Hotel California van De Eagles.

You can check-out any time you like, But you can never leave! 

Bovenstaand overwegende hebben we gisteren als hoofdbestuur besloten om in het seizoen 2016/2017 geen samenwerkingsverband meer aan te gaan met de v.v. Tiendeveen aangaande beide jeugdafdelingen.

Voor jullie jeugdspelers, die op dit moment nog via het samenwerkingsverband in onze jeugdafdeling zitten, kunnen (hoe spijtig het ook voor hun is) de jeugdopleiding bij de v.v. Noordscheschut dus niet meer afmaken. Ze zijn van harte welkom om lid te worden van onze vereniging om de jeugdopleiding bij ons alsnog af te maken. Maar het staat hun natuurlijk altijd vrij om te kiezen voor een andere vereniging of wellicht dat jullie een andere oplossing voor hun gaan bedenken, want zij mogen hiervan niet de dupe worden.

Reactie Tiendeveen:

Prima timing en zo bewijst u gelijk uw argumentatie op punt 1. U heeft voldoende jeugdspelers op deze manier. Jeugd kan niet weg. Overal zijn de selectiewedstrijden e.d. al gespeeld. Is uiteraard ook een manier om je jeugdafdeling te vergroten.

Tenslotte: bedankt voor de jaren van samenwerking tussen beider jeugdafdelingen. Verder veel succes toegewenst met jullie vereniging en we zullen de KNVB op de hoogte brengen dat m.i.v. seizoen 2016/2017 de v.v. Noordscheschut geen samenwerkingsverband zal aangaan met de v.v. Tiendeveen.

Met vriendelijke groet,

Secretaris v.v. Noordscheschut

Reactie Tiendeveen

Wij wensen de leden van Noordscheschut veel succes toe  de komende jaren.